Vzdelávanie vnímam za niečo tak dôležité a samozrejmé, ako zdravú stravu, dobrý spánok, športovanie ...  Je to základný predpoklad k rozvoju a udržiavaniu seba samého v takej mentálnej a fyzickej kondícii, aby som mal zo života dobrý pocit, bol som užitočný pre svoje okolie a cítil som sa šťastný.

    Za svoj pomerne dlhý pracovný život (pracujem viac ako 40 rokov) som absolvoval naozaj veľa školení, seminárov, vzdelávacích programov, prednášok na najrôznejšie témy. Na väčšinu som zabudol do mesiaca ale sú aj také, z ktorých do dnes čerpám a sú stále aktuálne, platné a užitočné. Mojou ambíciou je prinášať klientom také vzdelávacie produkty, ktoré sú stručné, zrozumiteľné, užitočné a myšlienky ktorých aj mne pomohli v mojom osobnom a pracovnom živote a čo je najhlavnejšie, že sú všeobecne platné. Nie sú to žiadne zázračné metódy, zaručené recepty ani hlboké filozofické traktáty.  Sú to veci, ktoré som prežil, prežívam ich, ktoré menili moje paradigmy, musel som si ich osvojiť aby som bol úspešnejší, naučiť sa s nimi pracovať aby som vedel meniť veci vo svojom živote, o ktorých mi mnohí hovorili že sa zmeniť nedajú, lebo už je to raz tak dané a treba to len prijať.  

Typológia Temperamentov 6 modulov ON-LINE

Typológia Temperamentov 6 modulov ON-LINE

CHCETE VÝRAZNE ZLEPŠIŤ KVALITU SVOJICH

DÔLEŽITÝCH VZŤAHOV NATRVALO A RÝCHLO?

Viete, že najčastejšou príčinou nedorozumení v komunikácii je rozdielnosť našich temperamentov?


Rozprávate rečou vášho kmeňa (temperamentu) ale iný kmeň vám často vôbec nerozumie. Čo s tým môžete robiť? Získajte alebo si zopakujte základnú informáciu o typoch temperamentov, prečo máme rôzne temperamenty, ako sa ktorý temperament prejavuje, ako s ktorým komunikovať a zároveň si rozumieť, neprichádzať do konfliktu.  Pochopenie typológie temperamentov vnáša do komunikácie viac kľudu, rozvahy, istoty, eliminuje nežiadúce emócie a stres. Na čo sa môžete tešiť? Tu sú témy jednotlivých modulov seminára. 

1.    V čom je sila vášho  temperamentu.  
2.    Ako prezentovať produkty, aby ich ľudia kupovali. 
3.    Akým jazykom hovoriť, aby vám rozumeli.  
4.    Reč tela povie viac, ako krásne slová.  
5.    Ak viete s kým hovoríte, viete čomu rozumie.
6.   Ako dosiahnuť, aby vás ľudia viac milovali.  


Zhruba 400 rokov pred Kristom sa ako prvý zaoberal temperamentom človeka antický lekár Hippokrates a popísal 4 základné skupiny ľudí podľa telesných tekutín. Od názvov týchto telesných tekutín boli pomenované 4 základné typy ľudí podľa temperamentu.

 • SANQUIS, LAT. - KRV - SANGVINIK
 • CHOLÉ, GR. ŽLČ  -  CHOLERIK
 • PHLEGMA, GR. HLIEN - FLEGMATIK
 • MELAN-CHOLÉ, GR. ČIERNA ŽLČ - MELANCHOLIK

Cieľom tohto seminára je dať absolventom základnú informáciu o typoch temperamentov, prečo tomu tak je že máme rôzne temperamenty, ako sa ktorý temperament prejavuje, ako s ktorým komunikovať bez toho, aby sme prichádzali do konfliktu.
Pochopenie typológie vnáša do komunikácie viac kľudu, rozvahy, obmedzuje stres, je to podprahový spôsob ako zvládať stres a emócie!
Je nezmysel snažiť sa potláčať našu prirodzenosť. Je to ako by sme sa chceli naučiť vydychovať kyslík namiesto kysličníka uhličitého. To nejde, máme to pochopiť, ako s našimi darmi pracovať tak, aby sme boli pre okolie užitoční, prospešní.

Pozor na tri základné veci pri tomto seminári

 • Je to len model a nie definícia
 • Slovenčina pomenovanie typov temperamentov, často uvádzané ako osobností značne skresľuje
 • Všetky štyri typy sú rovnako dobrí, nie je lepší a horší typ temperamentu.

Aby sme lepšie a ľahšie pochopili dôležitosť jednotlivých temperamentov a ich prejavy, začneme v praveku a na príklade pravekých ľudí, lebo už vtedy mali ľudia rôzne temperamenty, si povieme ako sa jednotlivé typy podieľali na prežití najťažších období vývoja ľudstva.

Povieme si ktorý typ bol lovec, ktorý roľník, pestovateľ, ktorý hospodár a ktorý strážca ohňa. Ich úlohy sa do dnes príliš nezmenili. Účastníci seminára sa dozvedia v akej energii pracujú jednotlivé typy, čoho sa najviac obávajú, ktoré typy sa najviac priťahujú, ktorí medzi sebou komunikujú nejednoduchšie a ktoré najťažšie.

Čo získa každý absolvent seminára Typológia temperamentov?

 • Naučíte sa lepšie pracovať so svojim najväčším temperamentom a využívať ho vo svoj prospech.
 • Zistíte ako rozprávať tak, aby vám druhá strana naozaj rozumela.
 • Zistíte s akými typmi ľudí sa vám najlepšie spolupracuje, komunikuje, žije.
 • Naučíte sa ako s každým vychádzať a komunikovať efektívne a bez konfliktov.
 • Základnú zručnosť rozumieť  reči tela ľudí, s ktorými komunikujete.
 • Začnete na svojich blízkych milovať to, čo vás ešte včera rozčuľovalo.
 • Znova si potvrdíte fakt, že je naozaj veľmi dôležité rešpektovať  v živote inakosť a rôznorodosť.
 • Ku každému modulu dostanete mailom prehľadný pracovný materiál v PDF formáte a preto si nemusíte písať všetko čo odznie na seminári.


Cena seminára je spolu 99€ s DPH, trvanie 6 krát 50 min. on-line, platba najneskôr do začiatku vysielania prvého modulu. 

Absolvovanie seminára on-line cez ZOOM

Trvanie: 50 minút jeden modul. Vždy v utorok od 19:00 do 19:50 hod. Dátumy konania: 11.10.2022, 18.10.2022, 25.10.2022, 1.11.2022, 8.11.2022, 15.11.2022

Maximálny počet účastníkov: 40

cena za 6 modulov: 99,00€ s DPH

Dostupné termíny

Pre tento seminár nie sú momentálne dostupné žiadne voľné termíny!
UŽ VIEM, PREČO TI ROZUMIEM alebo Typológia temperamentov

UŽ VIEM, PREČO TI ROZUMIEM alebo Typológia temperamentov


CHCETE VÝRAZNE ZLEPŠIŤ KVALITU SVOJICH
DÔLEŽITÝCH VZŤAHOV NATRVALO A RÝCHLO?

Najčastejšou príčinou nedorozumení v komunikácii je rozdielnosť našich temperamentov.


Rozprávame rečou nášho kmeňa (temperamentu) ale iný kmeň nám vôbec nerozumie. Čo s tým môžete robiť? Získajte alebo si zopakujte základnú informáciu o typoch temperamentov, prečo máme rôzne temperamenty, ako sa ktorý temperament prejavuje, ako s ktorým komunikovať a zároveň si rozumieť, neprichádzať do konfliktu.  Pochopenie typológie temperamentov vnáša do komunikácie viac kľudu, rozvahy, istoty, eliminuje nežiadúce emócie a stres.


Zhruba 400 rokov pred Kristom sa ako prvý zaoberal temperamentom človeka antický lekár Hippokrates a popísal 4 základné skupiny ľudí podľa telesných tekutín. Od názvov týchto telesných tekutín boli pomenované 4 základné typy ľudí podľa temperamentu.

 • SANQUIS, LAT. - KRV - SANGVINIK
 • CHOLÉ, GR. ŽLČ  -  CHOLERIK
 • PHLEGMA, GR. HLIEN - FLEGMATIK
 • MELAN-CHOLÉ, GR. ČIERNA ŽLČ - MELANCHOLIK

Cieľom tohto seminára je dať absolventom základnú informáciu o typoch temperamentov, prečo tomu tak je že máme rôzne temperamenty, ako sa ktorý temperament prejavuje, ako s ktorým komunikovať bez toho, aby sme prichádzali do konfliktu.
Pochopenie typológie vnáša do komunikácie viac kľudu, rozvahy, obmedzuje stres, je to podprahový spôsob ako zvládať stres a emócie!
Je nezmysel snažiť sa potláčať našu prirodzenosť. Je to ako by sme sa chceli naučiť vydychovať kyslík namiesto kysličníka uhličitého. To nejde, máme to pochopiť, ako s našimi darmi pracovať tak, aby sme boli pre okolie užitoční, prospešní.

Pozor na tri základné veci pri tomto seminári

 • Je to len model a nie definícia
 • Slovenčina pomenovanie typov temperamentov, často uvádzané ako osobností značne skresľuje
 • Všetky štyri typy sú rovnako dobrí, nie je lepší a horší typ temperamentu.

Aby sme lepšie a ľahšie pochopili dôležitosť jednotlivých temperamentov a ich prejavy, začneme v praveku a na príklade pravekých ľudí, lebo už vtedy mali ľudia rôzne temperamenty, si povieme ako sa jednotlivé typy podieľali na prežití najťažších období vývoja ľudstva.

Povieme si ktorý typ bol lovec, ktorý roľník, pestovateľ, ktorý hospodár a ktorý strážca ohňa. Ich úlohy sa do dnes príliš nezmenili. Účastníci seminára sa dozvedia v akej energii pracujú jednotlivé typy, čoho sa najviac obávajú, ktoré typy sa najviac priťahujú, ktorí medzi sebou komunikujú nejednoduchšie a ktoré najťažšie.

Čo získa každý absolvent seminára Typológia temperamentov?

 • Naučíte sa lepšie pracovať so svojim najväčším temperamentom a využívať ho vo svoj prospech.
 • Zistíte ako rozprávať tak, aby vám druhá strana naozaj rozumela.
 • Zistíte s akými typmi ľudí sa vám najlepšie spolupracuje, komunikuje, žije.
 • Naučíte sa ako s každým vychádzať a komunikovať efektívne a bez konfliktov.
 • Základnú zručnosť rozumieť  reči tela ľudí, s ktorými komunikujete.
 • Začnete na svojich blízkych milovať to, čo vás ešte včera rozčuľovalo.
 • Znova si potvrdíte fakt, že je naozaj veľmi dôležité rešpektovať  v živote inakosť a rôznorodosť.
 • Ku každému modulu dostanete mailom prehľadný pracovný materiál v PDF formáte a preto si nemusíte písať všetko čo odznie na seminári.


Darček vo forme osobného koučingu v hodnote 99€  pre účastníkov seminára zdarma


Trvanie: 6 hodiny, začiatok 8:00, koniec 15:00 s hodinovou prestávkou

Maximálny počet účastníkov: 15

Cena seminára: 90,00€ s DPH

Dostupné termíny

Pre tento seminár nie sú momentálne dostupné žiadne voľné termíny!
7 statočných

7 statočných

Program 7 statočných je určený všetkým absolventom seminára Vytvárajme rovnováhu, ktorí chcú s podporou a v sprievode kouča natrvalo získať zručnosti, ktoré im vytvoria rovnováhu v dôležitých oblastiach ich života, ako o tom hovorí seminár Vytvárajme rovnováhu. Len veľmi málo programov na osobnostný rozvoj má takúto možnosť, dlhodobo spolupracovať s lektorom, koučom seminára aby ste sa naozaj naučili teoretické vedomosti používať v každodennom živote. Aby to, za čo ste dali peniaze, energiu a čas Vám prinieslo do života viac ako len po čase matné spomienky a pracovný zošit zapadnutý prachom. Keď sa rozhodnete posilniť svoje telo nestačí si kúpiť o tom knihu a vybrať trénera. Potrebujete chodiť niekoľko mesiacov do telocvične a poctivo na sebe makať. Potom uvidíte prvé výsledky vašej aktivity zameranej na telo. Podobne je to aj v tomto programe s Vašou mysľou a prístupe k svojmu mentálnemu životu.

Každý mesiac sa venujeme jednému návyku a jeho aplikovaní vo Vašom živote. Jeden krát do týždňa máme hodinový koučovací rozhovor na toto téma a bavíme sa o konkrétnom využívaní, používaní, možnostiach jednotlivých nástrojov, ktoré nám prinesú rovnováhu do života. Už sa nebavíme o všeobecných príkladoch ale o Vašej skúsenosti, vašich benefitoch pri využívaní efektívnych návykov, o tom čo Vám to za týždeň dalo, zmenilo, ako to funguje atd. Klient si vyberie podľa vlastnej potreby ktorým návykom začneme ten, ktorý mesiac a ktorým budeme pokračovať ten budúci. Detailne pozorujeme ako sa osvojovanie návyku prejavuje v osobnom či pracovnom živote. Posilňujeme zvedomovanie si efektívnych nástrojov, návykov, automatizujeme ich používanie. Jednoducho, vytvárame si nové návyky, ktoré sú efektívnejšie, užitočnejšie, lepšie pre nás a naše okolie.

Príklad: ak nám chce niekto niečo povedať často ho zastavíme vetou, počúvaj ma na chvíľu. To čo chcem ja Tebe povedať je predsa dôležitejšie, múdrejšie, lepšie, pravdivejšie ako všetko ostatné. Nevypočujem si dieťa, partnera, rodiča, podriadeného. Okamžite prejdem do ofenzívy a zavalím ho slovami, ktoré sú pre mňa dôležité. Ale sú dôležité aj pre nášho partnera v rozhovore? Čo by sa stalo ak by som sa naučil najprv počúvať okolie a ešte aj porozumieť mu? Teda počúvať s úmyslom porozumieť? Bez hodnotenia, bez prerušovania, bez poznámok, bez projektovania vlastného príbehu do jeho myšlienok, bez potreby mu odpovedať aj keď sa ma nič nepýta? Skúste niekedy niekoho len tak počúvať, ak Vám chce niečo povedať, je to pre neho veľmi dôležité, aby ste ho počúvali. Nemusíte s nim súhlasiť, len mu dajte ten čas a počúvajte ho!

Takýto návyk Vám môže zásadným spôsobom zlepšiť kvalitu vzťahov a ako je už známe, schopnosť vytvárať kvalitné vzťahy je najdôležitejšou podmienkou šťastného, úspešného, zdravého a spokojného života. Chcete si takýto návyk vytvoriť?

Tak ako v telocvični pri formovaní svojho tela, aj v rozvoji svojej osobnosti, charakteru je po dlhšom období keď klient vidí jednoznačné benefity programu sám schopní už ďalej pracovať samostatne bez pomoci kouča, trénera a dlhodobo si tak zabezpečuje pre seba všetky výhody a benefity, ktoré program ponúkol na začiatku. Schopnosť vytvárať rovnováhu sa stane takou samozrejmosťou, ako sa aspoň tri krát denne najesť. Navždy získate veľmi efektívne nástroje na vytváranie rovnováhy vo všetkých oblastiach svojho života.

Budú pre Vás takéto nástroje užitočné?
Čo získa každý účastník celého programu 7 statočných?

 • Detailný prehľad o svojich návykoch, ktoré ho brzdia a limitujú
 • Zmenu pohľadu na svoje možnosti, schopnosti a potrebe neustále skvalitňovať svoj život vo všetkých oblastiach
 • Získa 28 koučovacích rozhovorov so svojim koučom, kde má obrovský priestor na progres v akejkoľvek oblasti svojho života
 • Konkrétne praktické „cvičenia“ riešenia starých situácii novými návykmi, možnosť porovnávať dôsledky starých návykov a dôsledky tých efektívnych návykov
 • Schopnosť využívať v každodennom živote všetky teoretické znalosti zo seminárov vo svoj prospech
 • Možnosť pracovať s návykmi ak sa hneď neprejavia ako pozitívna zmena a nenechať sa odradiť od počiatočného neúspechu
 • Vyššie sebavedomie, sebaúctu, rozhodovaciu schopnosť pri riešení každodenných situácii
 • Schopnosť  vytvárať a udržiavať dlhodobo kvalitné vzťahy
 • Schopnosť robiť v živote to, čo je pre neho naozaj dôležité
 • Schopnosť trvalo zmeniť tie oblasti života, kde sa to doteraz nedarilo

Cena programu je 120€ za každý ukončený mesiac, ktorý obsahuje 4 x osobný koučing v trvaní 1 hod vždy 1 x týždenne v čase podľa dohody.
Absolvovanie seminára on-line cez ZOOM alebo Messenger

Trvanie: 1 hod

Maximálny počet účastníkov: 2

Cena za kompletný 7 mesačný program, ktorý obsahuje 28 osobných jednohodinových koučingov je 840€. Fakturuje sa vždy po 4. ukončených koučingoch: 120,00€ s DPH

Dostupné termíny

Pre tento seminár nie sú momentálne dostupné žiadne voľné termíny!
VYTVÁRAJME ROVNOVÁHU

VYTVÁRAJME ROVNOVÁHU

Seminár Vytvárajme rovnováhu je určený všetkým aktívnym ľuďom, ktorí:

 • cítia potrebu ešte viac mať v rukách svoj život, byť viac proaktívny, neboja sa rozhodovania ale hľadajú spôsob, ako s tou obrovskou slobodou medzi každým podnetom a reakciou naň efektívne pracovať.
 • chcú ešte viac pracovať na svojom charaktere, chcú byť viac nezávislí, neboja sa prijímať zodpovednosť, nechcú celý život ukazovať prstom na tých, ktorí im to „kazia“ ale veria, že sami si to buď kazíme alebo budujeme.
 • sú pripravení a schopní pozrieť sa na veci aj z úplne nového uhlu, neboja sa meniť stereotypy, neboja sa vymeniť staré neefektívne návyky za nové a efektívne, majú odvahu a silu zostať pevný v okamihoch rozhodovania a svoje rozhodnutia aj uskutočňovať.
 • majú jasno alebo chcú mať viac jasno na akých hodnotách a princípoch budujú svoje rodiny, vychovávajú deti, vytvárajú vzťahy, budujú svoju prácu, svoj biznis. Sú schopní investovať na citové kontá druhých ľudí alebo sa to chcú naučiť.
 • potrebujú a chcú v každej situácii vedieť, čo je pre nich naozaj dôležité, ako to spoznať a ako pristupovať k veciam, situáciám, vzťahom, ktoré sú pre nás najdôležitejšie a ako k tým, ktoré tak dôležité nie sú. Ako a prečo sa venovať veciam naozaj dôležitým a nie naliehavým, aký je v tom rozdiel a čo nám to do života prináša, ak ten rozdiel necítime, nevidíme.
 • chcú vedieť čo je na konci ich snaženia pri každej aktivite, ktorú začínaj,  či má zmysel, ak áno aký, na čo to bude komu dobré, nerobia veci aby boli robené ale aby napĺňali ich vízie, sny a plány a mali zmyslel pre nich a ich okolie.
 • nechcú žiť v mentalite nedostatku ale naopak, veria že je tu dostatok zdrojov a hojnosti pre každého. Inak povedané, aby mohla moja sviečka horieť, nemusí ta tvoja zhasnúť. Tým, ktorí prijímajú také rozhodnutia, na ktorých benefitujú všetci zúčastnení. Či inak povedané rozhodnutia „výhra pre teba, výhra pre mňa“
 • majú odvahu zmeniť zaužívané stereotypy pri komunikácia a vedia, že cesta k lepším vzťahom vedie cez našu schopnosť najprv pochopiť tých druhých až potom byť pochopený. Ktorí vedia počúvať s úmyslom porozumieť, nie odpovedať, vedia počúvať tak, že rešpektujú svojho partnera, aj keď s ním nemusia súhlasiť.
 • Riadia menšie či veľké tímy ľudí, sú tvorivý, kreatívny, ohľaduplný a aj vďaka týmto vlastnostiam vidia v rešpekte odlišností príležitosť, bohatstvo a nie problém a strach. Nehľadajú kompromisy ale tretiu cestu, originálne riešenia, ktoré môžu vzniknúť len pri dosiahnutí synergie.
 • Obnovujú neustále svoje telesné, mentálne, duševné a citové zdroje. Vedia alebo sa to chcú naučiť, ako dôležité je venovať sami sebe toľko pozornosti, času, energie, aby sme nestratili našu schopnosť fyzicky a mentálne efektívne fungovať, získavať nové pohľady, duševnú rovnováhu, stabilné citové väzby a vzťahy. Inak je náš pozemský život skončený.


Čo získa každý účastník seminára?

 • Veľa praktických nástrojov na skvalitňovanie všetkých oblastí života.
 • Schopnosť proaktívnym prístupom k životu stanovovať a dosahovať želané ciele.
 • Schopnosť jasne určovať poradie dôležitosti v našich činnostiach, vzťahoch, cieľoch, hodnotách.
 • Schopnosť prijímať také rozhodnutie vo všetkých životných roliach, aby všetci benefitovali na výsledku.
 • Schopnosť empaticky počúvať druhých s cieľom im naozaj rozumieť, získavať si tak ich dôveru, rešpekt, vzájomné porozumenie
 • Vlastné citové konto kde Vám budú iný vkladať a odkiaľ budete vkladať Vy na iné citové kontá svojim blízkym.
 • Schopnosť vytvárať v tíme také podmienky, aby mohla vzniknúť synergia a vďaka nej unikátne riešenia.
 • Schopnosť udržiavať rovnováhu medzi svojim telom, dušou, srdcom a mysľou, čo je základný predpoklad dlhodobého zdravia.
 • Pracovný zošiť, kde na zhruba 110 stranách sú detailne vysvetlené návyky, hodnoty a princípy, rešpektovanie a skutočné žitie ktorých nám môže zásadne zmeniť život vo všetkých oblastiach k lepšiemu.
 • Jeden osobný koučing zdarma na tému, akú si zvolíte Vy sami.
 • Individuálne konzultácie počas trvania seminára.
 • Príležitosť po dobu 7 mesiacov mať odbornú podporu pri zavádzaní nových návykov do Vášho života.


Cena seminára je 299€ vrátane DPHTrvanie: dva dni , streda - štvrtok, miesto konania: hotel Zátoka, Senecké Jazerá, www.hotelzatoka.sk , možnosť ubytovania, stravovania, parkovania, relaxu. Začíname oba dni od 8:00 do 18:00. Obedná pauza je od 12:00 do 14:00. Po 50 minútach programu je 10 min

Maximálny počet účastníkov: 20

Za hodinu zaplatíte len 15,57€ bez DPH, celý seminár stojí 249 € bez DPH: 299,00€ s DPH

Dostupné termíny

Pre tento seminár nie sú momentálne dostupné žiadne voľné termíny!
Mojich 24 hodín

Mojich 24 hodín

Bill Gates, Jeff Bezos, Francoise Bettencourt Meyers, Elon Musk, Alice Schwartz,  Richard Branson, Thai Lee patria k najbohatším ľuďom sveta. Poľnohospodár, bankár, riaditeľ, učiteľ, manažér, technik, predavač, umelec, štátny zamestnanec ... tisíce iných povolaní a funkcií, ktoré ľudia po celom svete vykonávajú majú s najbohatšími ľuďmi na planéte jedno spoločné. Všetci máme spravodlivo nadelený čas na jeden deň. 24 hodín, čo je 1440 minút, alebo 86 400 sekúnd. Každý deň nášho života máme do daru tento čas. Ako ho využívame? prečo sú jedni tak úspešní a bohatí? Prečo jedni  krásne zvládajú prácu, rodinu, priateľov, koníčky, cestovanie, športovanie a iní sú deň čo deň strhaní a frustrovaní a najčastejšia veta z ich úst je: " absolútne nestíham" ? Prečo mnohí nedokážu za ten čas zabezpečiť dosť peňazí pre seba a svoju rodinu a sú celý život vo finančnej a materiálnej núdzi?  Prečo je to tak? Koľkokrát do roka ste si položili túto otázku? Aké odpovede sa Vám dostávajú? Ako Vy využívate ten úžasný dar, tých 1440 minút denne? 

Niektoré firmy neustále preškoľujú svojich zamestnancov na lepšie zvládanie času. Títo ľudia sú často tak zahltený rôznymi metódami ako zvládať čas, že nakoniec  aj tak podľahnú svojim starým návykom a robia veci po starom

Nikto z nás nedokáže riadiť svoj čas. Ale môžeme riadiť seba v čase, ktorý máme k dispozícii.


Čo získa každý účastník seminára "mojich 24 hodín"?

 • základné informácie a pravidlá ako plánovať a prečo
 • zlaté pravidlá a princípy, ktoré znamenajú efektívnosť v tom, čo robíme.
 • 20 stranový pracovný materiál so všetkými informáciami, ktoré odznejú na seminári
 • detailnejší pohľad na naše denné aktivity a ich dôležitosť v našom živote
 • ujasníme si základné priority, na ktoré nám musí zostať čas
 • jednoduché tipy na výrazne zlepšenie našej efektívnosti v tom, čo robíme
 • raz a navždy začneme plánovať s radosťou, ľahkosťou a dosahovať očakávané výsledky
 • odpoveď na otázku, čo okrem práce si máme ešte plánovať? 
 • čo už nikdy nerobiť aby sme neskĺzli do starých dobrých slepých koľají neefektívnosti

 


Trvanie: 4 hodiny, začiatok 8:00, koniec 12:00

Maximálny počet účastníkov: 15

Za hodinu seminára zaplatíte len 14,40€ bez DPH €! Cena seminára je: 72,00€ s DPH

Dostupné termíny

Pre tento seminár nie sú momentálne dostupné žiadne voľné termíny!

Moje referencie