Posledných 10 rokov podnikania som vo svojej firme využíval tímový koučing na hľadanie riešení mnohých výziev, pred ktoré nás naši klienti či situácia v segmente stavali. Využíval som svoje skúsenosti s osobného koučingu a naplno som zapájal všetky teoretické aj praktické nástroje tímového koučingu. Popri tom som mal niekoľko krát možnosť koučovať aj iné menšie tímy (do 10 ľudí)               

Kedy som využíval inštitút tímového koučingu?

 • Pri riešení krízových situácii, do ktorých sa firma dostala a úlohou tímu, bolo situáciu stabilizovať
 • Pri veľkých zmenách, ktoré stáli pred spoločnosťami, organizačné, technologické, personálne.
 • Pri stagnácii výkonu spoločnosti, ani pokles ani rast tržieb.
 • Pri väčších konfliktoch medzi členmi tímu.
 • Pri nízkej efektívnosti tímu.
 • Pri hľadaní spoločného cieľa tímu.

Zmyslom tímového koučingu nie je nadrilovať nové zručnosti ale získať nový pohľad, nadhľad, viac o spôsobe fungovania premýšľať, určiť čo je vlastne dôležité a prečo, nehrabeme sa v problémoch, nekritizujeme, nehodnotíme členov tímu. Aj preto je vždy pri tímovom koučingu dobrá a bezpečná atmosféra, nie je to pracovná porada! Hľadáme spoločné riešenie, synergiu.
Počet členov tímu, ktorý  chce byť koučovaný je maximálne 10, minimálne 3. ľudia

Čo získa každý tím?

 • Iné pohľady na situácie, ktoré riešia
 • Iný pohľad  na podstatu tímu a jeho fungovanie
 • Hodnotové nastavenie tímu
 • Niekoľko možných riešení problému
 • Zdroje na riešenie podobných situácií
 • Osobnú skúsenosť s odlišným prístupom než na aký sú zvyknutí

Cena za tímový koučing je min 290€ vrátame DPH za dvojhodinový koučing.

V prípade ďalšej potreby pracovať s tímom sa koučing zopakuje v ďalšom termíne za rovnakých podmienok.

Ak si to situácia vyžaduje, vypracujem Vám presný časový a finančný návrh podľa Vašich požiadaviek a potrieb. 

Trvanie: 3 hod

Maximálny počet účastníkov: 6

Cena za jedno koučovanie tímu: 216,00€ s DPH

Dostupné termíny

Pre tento seminár nie sú momentálne dostupné žiadne voľné termíny!

Moje referencie