Zásady práce s vašimi osobnými údajmi

 
Sme spoločnosť SORETA spol. s r.o.
IČO: 31 337 481
DIČ: 20 20 35 04 64
IČ DPH: SK 20 20 35 04 64
Konečná 847/8
900 28 Zálesie
 
Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.seminsky.sk
 
 
Na poskytovanie našich služieb, predaj tovaru a prevádzku našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.
 
Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“)
 
I.   Spracovanie osobných údajov
 

A.   Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 
Ak požadujete naše produkty a služby, budeme pracovať s kontaktnými údajmi, ktoré nám poskytnete, najmä prostredníctvom dopytového formulára. Sú to: meno, priezvisko, číslo telefónu, e-mailová adresa, adresa bydliska, korešpondenčná adresa, ak ste živnostník alebo obchodná spoločnosť tak fakturačné údaje ako je IČO, DIČ, IČ DPH, názov spoločnosti, adresa spoločnosti.
   

Z akého dôvodu?

Prostredníctvom nich vás budeme kontaktovať, aby sme sa dohodli na ďalších opatreniach týkajúcich sa tovarov a služieb, o ktoré ste prejavili záujem.
 
Vedenie účtovníctva a vystavovanie daňových dokladov v zmysle platnej legislatívy za služby a tovary, ktoré ste si u nás zakúpili.
 

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovanie o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.
 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najviac 12 mesiacov od našej poslednej komunikácie.
 

B.    Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu

 
Ak u nás nakúpite službu alebo tovar, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Ide najmä o fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, názov spoločnosti, adresa spoločnosti.
 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť našu zmluvu – dodať vám náš tovar alebo služby. Prostredníctvom vašich kontaktných údajov s vami budeme komunikovať aj o stave vašej objednávky, prípadne čo sa týka reklamácií alebo vašich otázok.
 
Osobné údaje budeme ďalej spracovávať na plnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona (najmä na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).
 

Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.
 

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Počas plnenia našej služby a následne 24 mesiacov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.
 

C.    Newslettery (obchodné správy) video a foto zo seminárov a prednášok

 
Ak ste náš registrovaný alebo nový klient a nezakázali ste nám to pri nákupe služby alebo tovaru, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich noviniek. Ak si neželáte dostávať tieto informácie máte možnosť posielanie newsletterov zakázať.
Z každého seminára si robíme video a foto dokumentáciu na daňové a propagačné využitie. Na týchto materiáloch nikdy neuvádzame mená zúčastnených osôb bez ich písomného súhlasu. Tieto materiály slúžia ako referencia našich služieb a produktov alebo ich propagácia na weboch, sociálnych sieťach či v iných elektronických a printových médiách.
 

Na základe akého právneho dôvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti, pokiaľ ste nám to pri nákupe nezakázali.
 

D.   Cookies


Pri prezeraní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na našom webe zdržíte a z akej stránky ste sa dostali na našu webovú stránku. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok pokladáme za svoj opodstatnený záujem správcu, lebo veríme že vďaka tomu vám môžeme ponúkať stále lepšie služby a komfort pri práci na našom webe.
Cookies pre cielenú reklamu budú použité len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky môžete prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie vašich osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom internetovom prehliadači zakázať.
 

Na základe akého právneho dôvodu?

K takémuto spracúvaniu údajov dochádza v súlade s ustanovením §55 ods. 5 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami ani prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii.
                  

Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?

Jeden rok/rokov od posledného nákupu. Odber môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom alebo nás kontaktovať e-mailom na: jan@seminsky.sk
 
II.         Kto sa k údajom dostane?
 
Vaše údaje zostanú u nás. Pracujú pre nás však niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú prevádzkovať náš e-shop. Sú to:

  • Tvorca našej stránky: spoločnosť Creative Bubble s. r. o., so sídlom Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, IČO 46 528 016, spoločnosť zapísaná v OR na Okresnom súde v Bratislave I, vložka 78932/B
  • Správca stránky: Ján Gryllus, IČO: 43793444, Kuklovská 7, 841 01 Bratislava, zapísaný v ŽR na Okresnom úrade Bratislava, číslo živn. reg. 110-172597
  • Programovanie stránky: Key–Six s.r.o., Pod Šipkom 1155/10, 958 06 Partizánske, spoločnosť zapísaná v OR na Okresnom súde v Trenčíne, vložka číslo 28525/R
  • Vedenie účtovníctva: INCOME-SLOVAKIA s. r. o., IČO: 36 341 865, spoločnosť zapísaná v OR na Okresnom súde v Trenčíne, vložka číslo 15364/R

Osobné údaje spracúvame len v rámci Európskej únie.

III.      Čo by ste ešte mali vedieť
 
V našej spoločnosti máme menovanú zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatizovaného spracovania alebo profilovania.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese  jan@seminsky.sk  alebo zavolajte na +421 903 706 438
 
IV.       Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov
 
Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, ktoré vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať od nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu možno vzniesť námietku.
 
Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.
 
Tieto podmienky sú účinné od 1.10.2020


Ochrana súkromia